Узагальнення

7 клас
 Узагальнення знань з теми "Океани"
Питання для самопідготовки:

1. Географічне положення океанів
2. Історія відкриття та освоєння
3. Рельєф дна
4. Клімат і води
5. Органічний світ
6. Природні ресурси
7. Океанія

Узагальнення знань з теми "Африка"
Питання для самопідготовки:

1. ФГП
2. Геологія, рельєф, корисні копалини
3. Клімат
4. Води суходолу
5. Грунти, рослини, тварини
6. Природні зони
7. Екологічні проблеми, стихійні явища природи, охорона природи
8. Населення
9. Політична карта

Узагальнення знань з теми "Австралія"
Питання для самопідготовки:

1. ФГП, історія відкриття
2. Геологія, рельєф, корисні копалини
3. Клімат
4. Води суходолу
5. Грунти, рослини, тварини
6. Природні зони
7. Як людина змінює природу
8. Населення
9. Австралійський Союз

 Узагальнення знань з теми "Антарктида"
Питання для самопідготовки:

1. ФГП
2. Відкриття, сучасні дослідження
3. Геологія, рельєф
4. Клімат
5. Рослини, тварини
6. Природні багатства

Узагальнення знань з теми "Південна Америка"
Питання для самопідготовки:

1. ФГП, історія відкриття
2. Геологія, рельєф, корисні копалини
3. Клімат
4. Води суходолу
5. Грунти, рослини, тварини
6. Природні зони
7. Як людина змінює природу
8. Населення
9. Політична карта. Держави

Узагальнення знань з теми "Північна Америка"
Питання для самопідготовки:

1. ФГП, історія відкриття
2. Геологія, рельєф, корисні копалини
3. Клімат
4. Води суходолу
5. Грунти, рослини, тварини
6. Природні зони. Висотна поясність
7. Населення. Держави 

Узагальнення знань з теми "Євразія"
Питання для самопідготовки:

1. ФГП, дослідження та освоєння
2. Рельєф, корисні копалини
3. Клімат
4. Води суходолу, багаторічна мерзлота, сучасне зледеніння
5. Грунти, рослини, тварини
6. Природні зони. Висотна поясність
7. Зміна природи людиною, охорона природних комплексів
7. Населення. Держави

8 клас 

Узагальнення знань з тем "Вступ", "ФГП України", "Джерела географічної інформації", "Географічні дослідження на території України".
Питання для самопідготовки:

1. Предмет вивчення фізичної географії України.
2. Джерела географічних знань
3. Методи досліджень
4. Адміністративно-територіальний устрій України
5. Фізико-географічне положення України
6. Часові пояси
7. Географічні карти, їх види
8. Картографічні проекції
9. Топографічні карти
10. Вивчення території України від давніх часів до XX століття
11. Сучасні географічні дослідження

Узагальнення знань з тем: "Тектоніка", "Геологія", "Рельеф", "Геоморфологія", "Мінерально-сировинні ресурси", "Клімат"
Питання для самопідготовки:

1. Тектонічні структури
2. Геологічна карта, геохронологічна таблиця
3. Фізична карта
4. Рівнини, гори
5. Геоморфологічна будова
6. Палівні, рудні, нерудні корисні копалини
7. Основні кліматичні чинники
8. Загальна характеристика клімату
9. Погода,небезпечні погодні явища
10. Кліматичні ресурси

Узагальнення знань з тем: "Внутрішні води", "Ґрунти і земельні ресурси", "Рослинний покрив", "Тваринний світ".
Питання для самопідготовки:

1. Поверхневі води, річкові басейни
2. Гідрографічні характеристики річок
3. Озера, лимани, водосховища, канали
4. Болота, підземні води
5. Водний баланс і водні ресурси України
6. Умови грунтоутворення
7. Основні типи ґрунтів. Земельні ресурси України
8. Різноманітність рослинності, закономірності поширення, рослинні ресурси, їх охорона
9. Різноманітність тваринного світу. Ресурси, їх охорона.

Узагальнення знань з тем: "Ландшафти", "Фізико - географічне районування"
Питання для самопідготовки:

1. Природно-територіальні комплекси
2. Ландшафти, їх класифікація
3. Фізико-географічне районування території України, значення
4. Зона мішаних і широколистих лісів
5. Зона лісостепу
6. Зона степу
7. Українські Карпати
8. Кримські гори
9. Природні комплекси Азовського і Чорного морів

9 клас  Узагальнення знань з теми: "Населення України"

Питання для самопідготовки:

1. Кількість і густота населення
2. Природний і механічний рух населення
3. Статево-віковий склад населення
4. Національний склад населення
5. Етнографічні групи Українців
6. Міське, сільське населення
7. Трудові ресурси України

9 клас 

Узагальнення знань з тем: "Господарство", "Економічний потенціал", "Промисловість", "Паливна промисловість", "Електроенергетика", "Металургія", "Машинобудування", "Хімічна промисловість", "Лісова промисловість", "Будівельні матеріали"
Питання для самопідготовки:

1. Господарство
2. Національний господарський комплекс
3. Галузева, територіальна структура господарства
4. Економічний потенціал
5. Промисловість
6. Вугільна, нафтова, газова пром-ть
7. Торфяна, горючесланцева пром-ть
8. Електроенергетика
9. Чорна, кольорова метелургія.
10. Машинобудування
11. Хімічна пром-ть
12. Лісова і деревообробна промисловість
13. Промисловість будівельних матеріалів

Узагальнення знаньз тем: "Легка промисловість", "Харчова промисловість", "Сільське господарство", "Транспорт", "Соціальна сфера", "Світове господарство".
Питання для самопідготовки:
1. Легка промисловість, художні промисли
2. Харчова промисловість
3. Сільське господарство: рослинництво, тваринництво, рибне господарство; територіальна спеціалізація, аграрні реформи
4. Транспорт: види, роль
5. Соціальна сфера: склад, особливості, роль держави
6. Україна і світове господарство
7. Зовнішня торгівля, іноземні інвестиції, міжнародні організації, глобалізація

Узагальнення знань з теми: "Територіальний поділ України" 
Питання для самопідготовки:

1. Мережа економічних районів, критерії виділення, їхня спеціалізація
2. Столичний район
3. Донецький район
4. Придніпровський район
5. Північно-Східний район
6. Карпатський район
7. Подільський район
8. Північно-Західний район
9. Центральний район
10. Причорноморський район

1 коментар:

  1. Моє свідчення Привіт усім. Я тут, щоб засвідчити, як я отримав свою позику у містера Бенджаміна після того, як я кілька разів звертався до різних позикодавців, які обіцяли допомогти, але вони ніколи не видавали мені позику. Поки мій друг не познайомив мене з містером Бенджаміном Лі, пообіцяв мені допомогти, і справді він зробив те, що обіцяв, без жодної затримки. позику і змінило моє переконання. Я не знаю, чи потребуєте Ви якимось чином справжньої та термінової позики, будь ласка, зв’яжіться з паном Бенджаміном через WhatsApp + 1-989-394-3740 та його електронну адресу: 247officedept@gmail.com дякую.

    ВідповістиВидалити